Ajuntament de Reus

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret

Amb la doble titulació, aprendràs a gestionar i dirigir qualsevol de les àrees funcionals de les empreses i institucions o emprendre el teu negoci, alhora que et prepararàs per a l'assessoria i consultoria jurídicoempresarial. Assoliràs una sòlida formació interdisciplinària que et permetrà ocupar llocs de treball de gran responsabilitat.

Cursaràs simultàniament totes dues titulacions de grau, Administració i Direcció d'Empreses i Dret, en només 5 cursos i 1 quadrimestre, atès que el pla d'estudis i els horaris s'han dissenyat especialment per compatibilitzar totes les matèries en el mínim temps possible.

Sortides

Amb el doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret podràs exercir diverses professions, tant relacionades amb l'economia com amb el dret, privat o públic.

Podràs triar, doncs, diferents sortides professionals:

 • Direcció de pimes i grans empreses nacionals i multinacionals

 • Exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria

 • Direcció de les diferents àrees funcionals de l'empresa: màrqueting, producció, recursos humans, etc.

 • Judicatura i fiscalia

 • Direcció i gestió en diferents àmbits de l'administració pública

 • Direcció i gestió en organismes internacionals

 • Notari o notària i registrador o registradora

 • Gestoria

 • Gestoria de comerç exterior

 • Cossos de lletrats de les administracions públiques i dels òrgans de l'Estat

 • Assessoria i consultoria

 • Emprenedoria

Facultat de Ciències Jurídiques

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

977 297 000

https://www.fcj.urv.cat/ca/

Facultat d'Economia i Empresa

Campus Bellissens. Av. de la Universitat, 1,.43204, Reus

977 759 801

https://www.fee.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.