Ajuntament de Reus

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults COMPETIC tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

El nivell 2 forma en les competències de cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital; tractament de la informació escrita; tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment; tractament de la informació numèrica; tractament de les dades; i presentació de continguts.

Sortides

---

CFA Marta Mata

C. de Terol, 1. 43206 Reus

977 01 08 50

https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/

CFA Reus

C. d'Astorga, 21. 43205 Reus

977 30 06 32

https://agora.xtec.cat/cfareus/

CFA Fòrum

Av. de Ramón y Cajal, 70. 43001 Tarragona

977 24 28 33

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults

CFA Josepa Massanés i Dalmau

C. de Fra Antoni Cardona i Grau, s/n. 43002 Tarragona

977 23 78 60

https://agora.xtec.cat/cfajosepamassanes/

CFA Tarragona

Perllongació carrer B, s/n (Barri Riu Clar). 43006 Tarragona

977 55 18 88

http://agora.xtec.cat/cfatarragona

CFA Vila-seca

C. de Sant Pere, 25. 43480 Vila-seca

977 39 18 11

http://agora.xtec.cat/cfavilaseca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.