Ajuntament de Reus

Graus universitaris

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l'exercici d'activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

Per aconseguir el títol oficial de graduat/da, cal cursar un itinerari de 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), que equivalen a un període mínim d'estudis de quatre anys. No obstant això, hi ha graus que per exigències de la normativa de la Unió Europea són almenys de 300 crèdits ECTS i impliquen un període d'estudis més ampli (5 anys).

Els graus cobreixen la major part de les disciplines professionals i els sectors d’activitat: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.

Requisits d'accés

Si has fet el batxillerat, hauràs de passar les proves d'accés a la universitat (PAU).

Si has cursat un cicle formatiu de grau superior, un cop hagis obtingut el títol de tècnic/a superior, també podràs entrar a la universitat sense fer cap prova d’accés i fins i tot convalidar crèdits universitaris sempre que els estudis que vulguis fer tinguin alguna relació amb els ensenyaments rebuts.

En alguns estudis, com Educació Infantil i Educació Primària, et demanen, a més a més, de superar una prova específica d'aptitud.

Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.

Arquitectura i Enginyeries

Arquitectura

Més informació

Doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Més informació

Doble grau en Enginyeria Elèctrica i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Més informació

Doble grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia

Més informació

Enginyeria Biomèdica

Més informació

Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

Més informació

Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Més informació

Enginyeria Elèctrica

Més informació

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Més informació

Enginyeria Informàtica

Més informació

Enginyeria Matemàtica i Física

Més informació

Enginyeria Mecànica

Més informació

Enginyeria Química

Més informació

Arts i Humanitats

Antropologia i Evolució Humana

Més informació

Història

Més informació

Història de l'Art i Arqueologia

Més informació

Llengua i Literatura Catalanes

Més informació

Llengua i Literatura Hispàniques

Més informació

Ciències

Bioquímica i Biologia Molecular

Més informació

Biotecnologia

Més informació

Doble grau en Biotecnologia i en Bioquímica i Biologia Molecular

Més informació

Doble grau en Enginyeria Informàtica i en Biotecnologia

Més informació

Enologia

Més informació

Química

Més informació

Ciències de la Salut

Fisioteràpia

Més informació

Infermeria

Més informació

Medicina

Més informació

Nutrició Humana i Dietètica

Més informació

Psicologia

Més informació

Ciències Socials i Jurídiques

Administració i Direcció d'Empreses

Més informació

Comunicació Audiovisual

Més informació

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Dret

Més informació

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Finances i Comptabilitat

Més informació

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i en Màrqueting

Més informació

Doble grau en Dret i en Relacions Laborals i Recursos Humans

Més informació

Doble grau en Educació Infantil i en Educació Primària amb menció d'Anglès

Més informació

Economia

Més informació

Educació Infantil

Més informació

Educació Primària

Més informació

Educació Social

Més informació

Finances i Comptabilitat

Més informació

Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Més informació

Gestió en Turisme i Hoteleria

Més informació

Pedagogia

Més informació

Periodisme

Més informació

Publicitat i Relacions Públiques

Més informació

Relacions Laborals i Recursos Humans

Més informació

Treball Social

Més informació

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.