Ajuntament de Reus

Guia d'estudis

La guia més útil

En aquesta secció hem reunit tota l'oferta dels cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i superior (CFGS), graus universitaris, programes de formació i inserció (PFI), itineraris formatius específics (IFE) i ensenyament per a adults (CFA) que pots cursar a Reus, Baix Camp, Tarragona, Vila-seca i Salou. Amb descripcions dels estudis, requisits d'accés, centres on s'ofereix i sortides professionals.

Centres de formació d'adults (CFA)

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes...

Més informació

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la...

Més informació

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis reglats i professionalitzadors. Formen part...

Més informació

Graus universitaris

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l'...

Més informació

Itineraris Formatius Específics (IFE)

Els itineraris formatius específics (IFE) s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials...

Més informació

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els programes de formació i inserció són voluntaris i tenen com a finalitat proporcionar la...

Més informació

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.