Ajuntament de Reus

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults COMPETIC tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

El nivell inicial forma en les competències de tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital i tractament de la informació escrita..

Sortides

---

CFA Reus

C. d'Astorga, 21. 43205 Reus

977 30 06 32

https://agora.xtec.cat/cfareus/

CFA Fòrum

Av. de Ramón y Cajal, 70. 43001 Tarragona

977 24 28 33

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults

CFA Tarragona

Perllongació carrer B, s/n (Barri Riu Clar). 43006 Tarragona

977 55 18 88

http://agora.xtec.cat/cfatarragona

CFA Àgora

Av. de Pau Casals, s/n. 43840 Salou

977 38 88 51

https://agora.xtec.cat/cfaagorasalou/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.