Ajuntament de Reus

Formació instrumental

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

El cicle té una durada de 1.100 hores d’aprenentatge. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne o alumna, la durada pot ser més llarga o menys.

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells. Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: llengua, matemàtiques i ciències socials i naturals.

Sortides

---

CFA Marta Mata

C. de Terol, 1. 43206 Reus

977 01 08 50

https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/

CFA Reus

C. d'Astorga, 21. 43205 Reus

977 30 06 32

https://agora.xtec.cat/cfareus/

CFA Rosa dels Vents

C. de l'Horta de Santa Maria, 14. 43850 Cambrils

977 36 13 50

https://www.cambrils.cat/escoladults/

CFA Fòrum

Av. de Ramón y Cajal, 70. 43001 Tarragona

977 24 28 33

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults

CFA Josepa Massanés i Dalmau

C. de Fra Antoni Cardona i Grau, s/n. 43002 Tarragona

977 23 78 60

https://agora.xtec.cat/cfajosepamassanes/

CFA Tarragona

Perllongació carrer B, s/n (Barri Riu Clar). 43006 Tarragona

977 55 18 88

http://agora.xtec.cat/cfatarragona

CFA Àgora

Av. de Pau Casals, s/n. 43840 Salou

977 38 88 51

https://agora.xtec.cat/cfaagorasalou/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.