Ajuntament de Reus

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

El nivell 1 correspon al nivell d’usuari bàsic A1, d’acord amb els nivells comuns de referència del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els nivells 2 i 3 corresponen al nivell d’usuari bàsic A2.1 i al nivell d’usuari bàsic A2.2 respectivament.

Sortides

---

CFA Reus

C. d'Astorga, 21. 43205 Reus

977 30 06 32

https://agora.xtec.cat/cfareus/

CFA Rosa dels Vents

C. de l'Horta de Santa Maria, 14. 43850 Cambrils

977 36 13 50

https://www.cambrils.cat/escoladults/

CFA Fòrum

Av. de Ramón y Cajal, 70. 43001 Tarragona

977 24 28 33

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults

CFA Josepa Massanés i Dalmau

C. de Fra Antoni Cardona i Grau, s/n. 43002 Tarragona

977 23 78 60

https://agora.xtec.cat/cfajosepamassanes/

CFA Tarragona

Perllongació carrer B, s/n (Barri Riu Clar). 43006 Tarragona

977 55 18 88

http://agora.xtec.cat/cfatarragona

CFA Vila-seca

C. de Sant Pere, 25. 43480 Vila-seca

977 39 18 11

http://agora.xtec.cat/cfavilaseca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.