Ajuntament de Reus

Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Es tracta d’un curs adreçat a aquelles persones que, sense títol de Graduat en Educació Secundària, volen accedir a algun dels cicles formatius de grau mitjà i millorar d’aquesta manera el seu futur professional.

Els estudis s’organitzen per treballar les competències següents que seran matèria d’examen:

  • Competència en llengua castellana.

  • Competència en llengua catalana.

  • Competència en llengua estrangera.

  • Competència social i ciutadana.

  • Competència matemàtica.

  • Competència d’interacció amb el món físic.

  • Competència en tecnologies.

Sortides

---

CFA Marta Mata

C. de Terol, 1. 43206 Reus

977 01 08 50

https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/

CFA Fòrum

Av. de Ramón y Cajal, 70. 43001 Tarragona

977 24 28 33

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults

CFA Tarragona

Perllongació carrer B, s/n (Barri Riu Clar). 43006 Tarragona

977 55 18 88

http://agora.xtec.cat/cfatarragona

CFA Mas Pellicer

Pl. del Mas Pellicer, bloc 55,1r. 43204 Reus

977 773 052

https://www.reus.cat/centre-educatiu/cfa-mas-pellicer-0

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.