Ajuntament de Reus

Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior

El curs prepara per superar les proves d’accés a cicles formatius de grau superior que el Departament d’Ensenyament convoca una vegada a l’any.

L’objectiu de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

Aquesta és una via d’accés als cicles formatius de grau superior reservada per a aquelles persones que no tenen cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent).

Durant el curs es treballen els continguts de les assignatures definits en els temaris oficials de cadascuna de les parts de la prova, que són les següents:

  • Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques

  • Part específica: dues matèries en funció del cicle formatiu a què es vol accedir.

Sortides

---

CFA Reus

C. d'Astorga, 21. 43205 Reus

977 30 06 32

https://agora.xtec.cat/cfareus/

CFA Marta Mata

C. de Terol, 1. 43206 Reus

977 01 08 50

https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/

CFA Rosa dels Vents

C. de l'Horta de Santa Maria, 14. 43850 Cambrils

977 36 13 50

https://www.cambrils.cat/escoladults/

CFA Fòrum

Av. de Ramón y Cajal, 70. 43001 Tarragona

977 24 28 33

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults

CFA Josepa Massanés i Dalmau

C. de Fra Antoni Cardona i Grau, s/n. 43002 Tarragona

977 23 78 60

https://agora.xtec.cat/cfajosepamassanes/

CFA Tarragona

Perllongació carrer B, s/n (Barri Riu Clar). 43006 Tarragona

977 55 18 88

http://agora.xtec.cat/cfatarragona

CFA Àgora

Av. de Pau Casals, s/n. 43840 Salou

977 38 88 51

https://agora.xtec.cat/cfaagorasalou/

CFA Vila-seca

C. de Sant Pere, 25. 43480 Vila-seca

977 39 18 11

http://agora.xtec.cat/cfavilaseca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.