Ajuntament de Reus

Preparació per a les proves d'accés a la universitat

Una de les vies d’entrada a la universitat és superar les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. L’objectiu de la superació de la prova és poder realitzar estudis universitaris en alguna de les universitats de Catalunya. El curs serveix per preparar els continguts, segons temaris oficials.

Les assignatures que formen part de les dues parts de la prova són:

  • Part comuna: comentari de text, llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera.

  • Part específica: dues assignatures en funció d’alguna de les modalitats d’accés als diferents graus

Sortides

---

CFA Marta Mata

C. de Terol, 1. 43206 Reus

977 01 08 50

https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/

CFA Reus

C. d'Astorga, 21. 43205 Reus

977 30 06 32

https://agora.xtec.cat/cfareus/

CFA Rosa dels Vents

C. de l'Horta de Santa Maria, 14. 43850 Cambrils

977 36 13 50

https://www.cambrils.cat/escoladults/

CFA Fòrum

Av. de Ramón y Cajal, 70. 43001 Tarragona

977 24 28 33

https://www.tarragona.cat/educacio/estudiar-a-tgn/ensenyament-dadults

CFA Josepa Massanés i Dalmau

C. de Fra Antoni Cardona i Grau, s/n. 43002 Tarragona

977 23 78 60

https://agora.xtec.cat/cfajosepamassanes/

CFA Tarragona

Perllongació carrer B, s/n (Barri Riu Clar). 43006 Tarragona

977 55 18 88

http://agora.xtec.cat/cfatarragona

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.