Ajuntament de Reus

Aprofitament i conservació del medi natural

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions de repoblació forestal, de restauració o ordenació hidrologicoforestal i d’aprofitament forestal així com el control i la vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions forestals.

Sortides

 • Maquinista de processadora forestal

 • Tractorista

 • Podador/a

 • Pelador/a de suro

 • Especialista en treballs d’altura en els arbres

 • Treballs de repoblació i tractaments silvícoles

 • Planterista

 • Aplicador/a de productes fitosanitaris

 • Empeltador/a

 • Treballador/a qualificat/da en activitats forestals

 • Treballador/a especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes

Institut d’Horticultura i Jardineria

Av. de Bellissens, 41. 43204 Reus

977 75 39 29

https://www.hortojardi.com/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.