Ajuntament de Reus

Instal•lacions de Producció de Calor

Aprèn a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Sortides

Instal·lació i manteniment: 

  • Frigorista en instal·lacions comercials

  • D'equips de producció de calor

  • De calefacció i ACS

  • D'instal·lacions solars tèrmiques

  • D'instal·lacions d'aigua

  • D'instal·lacions de gas i combustibles líquids

Institut Ramon Barbat i Miracle

Av. de l'Alcalde Pere Molas, 30. 43480 Vila-seca

977 39 13 79

https://agora.xtec.cat/ies-ramonbarbat-vilaseca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.