Ajuntament de Reus

Instal•lacions Elèctriques i Automàtiques

Amb aquests estudis s’adquireix el nivell necessari per muntar, explotar i mantenir línies i instal·lacions de distribució d’energia elèctrica a mitja tensió (MT), baixa tensió (BT) i centres de transformació (CT), instal·lacions singulars i automatització d’edificis. També es fa el muntatge d’equips electrotècnics de distribució d’energia elèctrica i de protecció i control de màquines elèctriques, i es fa el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions del seu àmbit.

Si vols estudiar aquest cicle és important que tinguis habilitats manuals i que t’interessi el món de la tecnologia, l’electricitat i l’electrònica.

Sortides

Instal·lació de línies elèctriques, muntatge de centres de producció elèctrica, electricista general, instal·lador/a electricista d’edificis, electricista industrial, muntatge de quadres elèctrics, bobinador/a, instal·lació d’equips electrònics a edificis, instal·lació d’antenes, instal·lació d’equips telefònics, reparació d’electrodomèstics, etc.

En funció del tipus d’empresa on s’integri aquest/a tècnic/a, exercirà tasques d’execució i manteniment de línies elèctriques, de distribució en MT i BT, d’instal·lació d’electrificació i d’instal·lacions singulars, i d’automatització d’edificis. Podrà realitzar el manteniment de màquines elèctriques, estàtiques o rotatives i la construcció de quadres i equips electrotècnics, realitzant la seva activitat com a tècnic de camp o com a tècnic de taller.

Institut Lluís Domènech i Montaner

C. de Maspujols, 21-23. 43206 Reus

977 31 23 81

https://iesdimreus.cat/

Institut Comte de Rius

Campus Sescelades. C. de Marcel·lí Domingo, s/n. 43007 Tarragona

977 24 13 84

http://www.comtederius.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.