Ajuntament de Reus

El cicle inicial de senderisme capacita per guiar i dinamitzar en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l'organització d'activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l'entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials. I tot això, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció de les persones que fan l'activitat.

El cicle final capacita per dissenyar itineraris, guiar i dinamitzar esportistes i usuaris per terrenys de muntanya mitjana; difondre el coneixement de l'entorn físic, patrimonial i humà on es desenvolupa aquesta activitat i fomentar-ne el respecte; gestionar els recursos materials necessaris per a les activitats i coordinar les persones tècniques que estan al seu càrrec; organitzar activitats de guiatge en aquest medi; i tot això, d'acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l'activitat.

Sortides

Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

  • Guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d'espais naturals acotats

  • Operador/a en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials

Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir al món laboral, com a: 

  • Guia de baixa muntanya i muntanya mitjana i en terreny nevat tipus nòrdic

  • Formador/a en la iniciació i perfeccionament esportiu de muntanya

  • Controlador/a de la seguretat en parcs d'aventura en arbres o en estructures artificials

Institut Cal·lípolis

Complex Educatiu de Tarragona. Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 54 42 02

https://www.institutcallipolis.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.