Ajuntament de Reus

Soldadura i Caldereria

Aquests estudis capaciten per fabricar, muntar i reparar elements de construccions metàl·liques, tant fixes com mòbils, i per fer el manteniment d’equips i mitjans auxiliars.

Sortides

  • Soldador/a i oxitallador/a

  • Calderer/a

  • Operador/a de projecció tèrmica

  • Muntador/a de canonades i estructures metàl·liques

  • Reparador/a d'estructures d'acer en taller i obra

  • Fuster/a metàl·lic/a

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.