Ajuntament de Reus

Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües

Estudis que capaciten per portar a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de xarxes d'aigua així com l'operació i el manteniment dels equips i les instal·lacions d'estacions de tractament d'aigües, tot aplicant la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i assegurant la seva funcionalitat i el respecte al medi ambient.

Sortides

  • Muntatge de xarxes de proveïment i de distribució d'aigua, de xarxes i instal·lacions de sanejament, de xarxes d'aigua, de xarxes de sanejament o d'instal·lacions d'aigua en edificis

  • Operació de planta de tractament d'aigua de proveïment, de manteniment en plantes de captació d'aigua, de planta de tractament d'aigües residuals o en instal·lacions d'incineració, de tractament d'aigües i d'altres

  • Tècnic/a de planta de tractament d'aigües residuals

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.