Ajuntament de Reus

Anatomia Patolològica i Citodiagnòstic

Aquests estudis capaciten per processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Sortides

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, tant en atenció primària com en especialitzada, així com en centres d’investigació. La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a personal:

  • Tècnic superior o especialista en anatomia patològica i citologia

  • Ctotècnic

  • Ajudant de forense

  • Prosector od’autòpsies clíniques i medicolegals

  • Tanatopràctic

  • Col·laborador i assistent en biologia molecular

  • Col·laborador i assistent d’investigació

Institut Cal•lípolis

Complex Educatiu de Tarragona. Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 54 42 02

https://www.institutcallipolis.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.