Ajuntament de Reus

Construccions Metàl•liques

Aquests estudis capaciten per elaborar documentació tècnica per a la definició del producte i del procés de fabricació, el muntatge i la reparació de construccions metàl·liques, i per controlar la producció assignada.

Sortides

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a personal:

  • Delineant projectista de construccions metàl·liques

  • Tècnic en processos de fabricació, muntatge i reparació de construccions metàl·liques

  • Tècnic en processos de soldatge

  • Cap de muntatge i reparació de construccions metàl·liques

  • Inspector de soldatge

  • Inspector de qualitat

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.