Ajuntament de Reus

Disseny en Fabricació Mecànica

Assoliràs les competències necessàries per:

  • Dissenyar i automatitzar productes de fabricació mecànica, així com elaborar la seva documentació tècnica 

  • Dissenyar útils per al processat de xapa, automatitzar els seus processos operatius i elaborar-ne la documentació tècnica 

  • Dissenyar motlles i models per al procés de fosa o forja, automatitzar els seus processos operatius i elaborar-ne la documentació tècnica 

Sortides

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional en els sector de les indústries transformadores de metalls, polímers, elastòmers i materials compostos relacionats amb els subsectors de construcció de maquinària i equip mecànic, de material i equip elèctric electrònic i òptic, i de material de transport enquadrat en el sector industrial; treballant com a personal:

  • Delineant projectista

  • Tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD)

  • Tècnic en desenvolupament de productes

  • Tècnic en desenvolupament de matrius

  • Tècnic en desenvolupament d’utillatges

  • Tècnic en desenvolupament de motlles

Institut Comte de Rius

Campus Sescelades. C. de Marcel·lí Domingo, s/n. 43007 Tarragona

977 24 13 84

http://www.comtederius.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.