Ajuntament de Reus

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l'operació i manteniment de parcs i instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar projectes, i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques; gestionar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

Sortides

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a personal:

 • Tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques

 • Responsable de muntatge de parcs eòlics

 • Responsable de muntatge d'aerogeneradors

 • Especialista muntador d'aerogeneradors

 • Especialista en manteniment de parcs eòlics

 • Promotor d'instal·lacions solars

 • Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques

 • Responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

 • Responsable d'explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques

 • Muntador i operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques

 • Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques

 • Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques

 • Operador i mantenidor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.