Ajuntament de Reus

Ensenyament i Animació Socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

Sortides

  • Animador/a d’activitats físico-esportives

  • Coordinador/a d’activitats poliesportives

  • Monitor/a d’activitats físico-esportives

  • Empreses de serveis esportius

  • Patronals d’esports o entitats esportives municipals

  • Associacions o clubs esportius

  • Federacions esportives

  • Empreses turístiques: hotels, càmpings

Institut Josep Tapiró

C. d'Astorga, 37. 43205 Reus

977 77 34 71

https://agora.xtec.cat/iesjtapiro/

Institut Cal·lípolis

Complex Educatiu de Tarragona. Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 54 42 02

https://www.institutcallipolis.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.