Ajuntament de Reus

Gestió de l’Aigua

Aquests estudis capaciten per gestionar l'ús eficient de l'aigua, organitzant-ne i desenvolupant-ne el muntatge, la posada en servei, l’explotació i el manteniment de xarxes i estacions de tractament d'aigües, aplicant els requeriments de qualitat, tant de les instal·lacions com de l'aigua, i les mesures de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental requerides per la normativa vigent.

Sortides

Personal:

  • Encarregat del muntatge de xarxes de proveïment i distribució d'aigua

  • Encarregat del muntatge de xarxes i d’instal•lacions de sanejament

  • Encarregat del manteniment de xarxes d'aigua

  • Encarregat del manteniment de xarxes de sanejament

  • Operador de planta de tractament d'aigua de proveïment

  • Operador de planta de tractament d'aigües residuals

  • Tècnic en gestió de l'ús eficient de l'aigua

  • Tècnic en sistemes de distribució d'aigua

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.