Ajuntament de Reus

Gràfica Publicitària

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

És un cicle ofereix una formació global en les següents àrees del disseny gràfic: imatge corporativa, cartellisme, disseny editorial, publicitat, senyalística, packaging i il·lustració.

Els alumnes obtenen les eines per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de comunicació visual desenvolupant totes les aplicacions necessàries que garanteixen l’assoliment dels objectius plantejats a l’inici de qualsevol encàrrec de comunicació visual.

Sortides

  • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica

  • Direcció d'art

  • Direcció creativa

  • Preparació d'arts finals per imprimir-les correctament

  • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics  i de retolació manual per a diferents aplicacions

  • Col·laboració en l'organització i supervisió de la producció

Escola d’Art i Disseny de Tarragona

Carretera de Valls, s/n. 43007 Tarragona

977 21 12 53

https://www.dipta.cat/eadt

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.