Ajuntament de Reus

Guia, Informació i Assistències Turístiques

Aquests cicle capacita per planificar i promocionar les destinacions turístiques com a guia sobre el terreny o hoste o hostessa en terminals, mitjans de transport i esdeveniments.

Sortides

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a personal:

 • Guia local

 • Guia acompanyant

 • Guia en béns d'interès local

 • Personal informador turístic

 • Cap d'oficines d'informació

 • Promotor turístic

 • Tècnic d'empresa de consultoria turística

 • Agent de desenvolupament turístic local

 • Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim

 • Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports)

 • Encarregat de facturació en terminals de transport

 • Assistent en fires, congressos i convencions

 • Encarregat de serveis en esdeveniments

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme

C. de l'Estel, 2. 43850 Cambrils

977 79 28 37

https://www.inshotturcambrils.com/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.