Ajuntament de Reus

Laboratori Clínic i Biomèdic

Estudis que capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Sortides

  • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic

  • Tècnic/a especialista en laboratori

  • Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació

  • Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia

  • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Institut Cal·lípolis

Complex Educatiu de Tarragona. Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 54 42 02

https://www.institutcallipolis.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.