Ajuntament de Reus

Mecatrònica Industrial

Aquest cicle formatiu capacita per programar i organitzar la realització dels plans de manteniment de maquinària i equips industrials, a més de coordinar i supervisar l’execució dels processos de manteniment i realitzar la instal·lació a la planta de la maquinària i l’equip industrial, i també desenvolupar projectes de millora o modificació de maquinària.

Si vols estudiar aquest cicle és important que tinguis vocació pels aspectes mecànics i activitats de precisió manipulativa a més de raonament analític i de síntesi, resistència a la monotonia, observació, coordinació visuomotriu, resistència física, gran capacitat d’atenció i coordinació perceptiu-manipulativa, així com precisió.

Sortides

Aquest professional pot treballar en empreses privades i públiques on es desenvolupin projectes, es gestioni i se supervisi el muntatge i en aquelles empreses on es faci manteniment de sistemes mecatrònics o instal·lacions de maquinària, equip industrial i línies automatitzades.

Pot treballar com a personal: tècnic en instal·lacions i muntatge d’equips industrials; tècnic en organització del manteniment; tècnic en indústries extractives, metal·lúrgiques i de fabricació de productes metàl·lics; tècnic en indústries de la construcció de maquinària i equip mecànic, de la construcció i muntatge de vehicles automòbils; tècnic en indústries tèxtils, d’edició i arts gràfiques, de productes alimentaris i begudes.

Institut Lluís Domènech i Montaner

C. de Maspujols, 21-23. 43206 Reus

977 31 23 81

https://iesdimreus.cat/

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.