Ajuntament de Reus

Paisatgisme i Medi Rural

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l’organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

Sortides

 • Tècnic/a en jardineria

 • Dissenyador/a de zones enjardinades que no requereixin la redacció d’un projecte

 • Encarregat/da de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes

 • Encarregat/da del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural)

 • Treballador/a per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge

 • Encarregat/da d’obres de jardineria i restauració del paisatge

 • Encarregat/da de podes i operacions de cirurgia arbòria

 • Encarregat/da o capatàs/sa agrícola

 • Gestor/a de producció agrícola (convencional o ecològica)

 • Responsable de magatzem agrícola

 • Responsable d’equips de tractaments terrestres

 • Encarregat/da o capatàs/sa agrícola d’horts planters i jardins

 • Encarregat/da de planters en general, convencionals o ecològics

 • Encarregat/da de reproducció de plantes en viver

 • Encarregat/da de cultiu de plantes en viver

 • Encarregat/da de collita de llavors i fruits d’altura

 • Encarregat/da de producció de llavors i pans d’herba

 • Encarregat/da de magatzem d’expedicions de plantes, pans d’herba i/o llavors

Institut d’Horticultura i Jardineria

Av. de Bellissens, 41. 43204 Reus

977 75 39 29

https://www.hortojardi.com/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.