Ajuntament de Reus

Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

Aquests estudis capaciten per organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Sortides

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a personal:

 • Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de magatzem

 • Cap de torn

 • Supervisor d'equips, processos i productes

 • Encarregat de producció

 • Encarregat d'elaboració de productes nous i desenvolupament de processos

 • Encarregat en anàlisi d'aliments

 • Tècnic en anàlisi sensorial

 • Tècnic en laboratori de control de qualitat

 • Inspector o auditor de qualitat

 • Encarregat de la gestió de la seguretat alimentària

 • Encarregat d'aprovisionaments

 • Encarregat de la línia d'envasament i embalatge

 • Encarregat de control ambiental i seguretat laboral

 • Tècnic comercial

Institut Escola d’Hoteleria i Turisme

C. de l'Estel, 2. 43850 Cambrils

977 79 28 37

https://www.inshotturcambrils.com/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.