Ajuntament de Reus

Promoció d’Igualtat de Gènere

Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

Sortides

  • Promotor/a d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes

  • Promotor/a per a la igualtat efectiva de dones i homes

  • Tècnic/a de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes

Institut Gaudí

C. d'Osca, 1. 43206 Reus

977 31 33 95

https://agora.xtec.cat/iesgaudi/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.