Ajuntament de Reus

Química i Salut Ambiental

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat principalment en l’àmbit sanitari dins de l’àrea de la salut pública o privada, en aquells sectors productius potencialment contaminadors i en l’administració nacional, autonòmica i local, en serveis relacionats amb la salut i el medi ambient. Poden formar part d’equips d’inspecció sanitària, de laboratoris d’anàlisis, centres d’investigació, centres universitaris, explotacions agràries i empreses de serveis de control mediambiental. Quan treballen per compte d’altre, depenen jeràrquicament i funcionalment d’un superior responsable i col·laboren, si escau, amb els responsables d’altres departaments. Quan treballen en l’àmbit de la salut, la seva activitat professional està sotmesa a regulació per l’Administració competent.

Sortides

  • Tècnic/a en gestió ambiental

  • Coordinador/a de sistemes de gestió ambiental

  • Programador/a d’activitats ambientals

  • Documentalista ambiental

  • Tècnic/a de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…)

  • Tècnic/a de control de contaminació atmosfèrica

  • Tècnic/a de control de contaminació acústica

  • Tècnic/a de control d’organismes nocius

  • Tècnic/a en control de plagues en el medi urbà i l’entorn natural associat

  • Comercial de productes biocides i fitosanitaris

Institut d’Horticultura i Jardineria

Av. de Bellissens, 41. 43204 Reus

977 75 39 29

https://www.hortojardi.com/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.