Ajuntament de Reus

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Aquests cicle capacita per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en l'àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Sortides

 • Tècnic/a en projectes electrotècnics

 • Projectista electrotècnic

 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis

 • Projectista d'instal·lacions d'electrificació de baixa tensió per a locals especials

 • Projectista d'instal·lacions d'enllumenat exterior

 • Projectista de línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació

 • Projectista d'instal·lacions d'antenes i de telefonia per a habitatges i edificis

 • Coordinador/a tècnic/a d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis

 • Tècnic/a de supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades

 • Tècnic/a supervisor d'instal·lacions d'enllumenat exterior

 • Capatàs d'obres en instal·lacions electrotècniques

 • Cap d'equip d'instal·ladors de baixa tensió per a edificis

 • Coordinador/a tècnic/a de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Tècnic/a en supervisió, verificació i control d'equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Capatàs d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Encarregat/da d'obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Cap d'equip d'instal·ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior

 • Gestor/a del manteniment d'instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior

Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n. 43006 Tarragona

977 55 63 38

https://institutperemartell.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.