Ajuntament de Reus

Doble grau en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Cada dia hi ha més enginyers de telecomunicacions que treballen en aplicacions relacionades amb les ciències de la vida i també enginyers biomèdics que s'han d'enfrontar a problemes relacionats amb el tractament del senyal i les comunicacions. L'objectiu d'aquest doble grau és, doncs, donar sortida a aquesta demanda de coneixements transversals en un sector que, en els pròxims anys, continuarà experimentant una tendència a l'alça. Així, amb aquest doble grau adquiriràs uns coneixements amplis i transversals tant en l'àmbit de les telecomunicacions i les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) com de les matèries bàsiques de la biomedicina i la salut.

Sortides

Amb aquest doble grau adquiriràs un perfil professional amb un alt nivell d'ocupabilitat. Et formaràs en l'àmbit de les TIC, un sector en què hi ha més demanda de professionals que ofereix, ja que tindràs un grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, que tracta coneixements relacionats amb àmbits amb un important creixement com les dades massives (big data), sistemes encastats, la internet de les coses o les ciutats intel·ligents. Al mateix temps tindràs una formació sòlida en l'àmbit biomèdic i de les ciències de la salut, un sector amb dinamisme i alt valor afegit en l'economia nacional en què la innovació es basa cada vegada més en la introducció de noves tecnologies, moltes provinents de les telecomunicacions.

Aquest títol et capacita per desenvolupar les activitats professionals següents:

 • Enginyeria de disseny de maquinari i programari per a dispositius, sistemes i instruments biomèdics i de telecomunicacions.

 • Gestió de compres en departaments d'enginyeria de diversos sectors, entre els quals el de la salut i de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

 • Enginyeria de certificació d'instruments, equips i dispositius d'aplicació biomèdica i de telecomunicacions.

 • Enginyeria especialitzada en la implementació de sistemes d'intel·ligència artificial dedicats a la presa de decisions clíniques basant-se en dades, imatges mèdiques i sistemes sensors.

 • Anàlisi de dades massives (big data).

 • Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions multimèdia per a diferents escenaris i aplicacions: xarxes de dades, xarxes de sensors, ciutats i cases intel·ligents, internet, internet de les coses, indústria, telefonia, vehicles, comunicacions òptiques i aeroespacials, telemedicina, etc.

 • Gestió tècnica, tractament i transmissió de dades en diferents àmbits i aplicacions de les telecomunicacions, fent especial èmfasi en el tractament i la transmissió de dades clíniques i biomèdiques.

 • Enginyeria en empreses farmacèutiques, elaborant programari i metodologies per desenvolupar nous fàrmacs.

 • Enginyeria en empreses biotecnològiques, creant dispositius i instrumentació mèdica.

 • Desenvolupament d'aplicacions de programari basades en el web i dispositius mòbils per aplicar-los en entorns TIC i de la salut.

 • Enginyeria telemàtica dedicada al desenvolupament, manteniment i gestió de xarxes telemàtiques.

 • Direcció i gestió de projectes tecnològics en empreses del sector TIC i de la salut, i en empreses i centres tecnològics on s'utilitzin tecnologies de l'àmbit de les TIC (audiovisual, cultural, sanitari, turístic, industrial, administració pública, etc.).

 • Exercici lliure de la professió, oferint serveis de consultoria, assessoria, certificació, valoració, taxació, peritatge, estudis i informes en l'àmbit de les TIC i la salut.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26. 43007 Tarragona

977 558 557

https://www.etse.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.