Ajuntament de Reus

Amb aquest grau aprendràs els conceptes bàsics del dret i els fonaments de l'argumentació jurídica amb l'objectiu de dominar l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic, en les facetes local, autonòmica, estatal, europea i internacional. A més, la titulació et garantirà un coneixement de les diferents branques del dret privat i públic: dret administratiu, dret civil, dret constitucional, dret del treball i de la seguretat social, dret financer i tributari, dret internacional públic, dret internacional privat, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret comparat i filosofia del del dret. D'aquesta manera, un cop t'hagis graduat, hauràs obtingut les destreses i habilitats necessàries per exercir les diferents professions jurídiques.

Sortides

Aquesta titulació et capacita per dur a terme activitats relacionades amb el desenvolupament, la interpretació i l'aplicació de les normes legals. És requisit indispensable per accedir a la judicatura, a la fiscalia, als diferents cossos de lletrats de les administracions públiques i dels òrgans de l'Estat, i a les notaries i registres.

Així mateix, els estudis de Dret estan habilitats per a l'assessoria i consultoria jurídiques d'institucions i empreses, i per a l'exercici lliure de l'advocacia i la procuradoria.

Les persones que han cursat aquest grau poden dur a terme les seves activitats tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades i en la docència.

Facultat de Ciències Jurídiques

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

977 297 000

http://www.fcj.urv.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.