Ajuntament de Reus

Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris

Amb el Grau en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris, únic a tot l'estat, aprendràs a dissenyar nous aliments industrials innovadors, saludables i sostenibles i t'especialitzaràs en el processament d'aliments i productes biotecnològics. Quan et graduïs, podràs dissenyar i aplicar mètodes eficaços i respectuosos amb el medi ambient per produir i processar productes de base biològica de diferent naturalesa, des de productes destinats a l'alimentació fins a altres sorgits de la recerca i el desenvolupament biotecnològic. A més, obtindràs les atribucions professionals que habiliten per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic o l'enginyera tècnica Agrícola.

Sortides

  • Enginyer o enginyera responsable de l'àrea de processament de productes d'origen biològic, especialment aliments

  • Enginyer o enginyera de les àrees de recerca, innovació i disseny de producte

  • Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió mediambiental

  • Enginyer o enginyera de l'àrea de control i automatització de processos

  • Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió, logística i comercialització de productes d'origen biològic, especialment aliments

  • Enginyer o enginyera del departament de gestió i control de la qualitat de productes i processos

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26. 43007 Tarragona

977 559 700

https://www.etseq.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.