Ajuntament de Reus

Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Amb aquest grau aprendràs a concebre, dissenyar, implementar, operar i gestionar sistemes, xarxes i serveis de telecomunicacions multimèdia (dades de sensors, so, imatge, vídeo, etc.) i multidispositiu (sensors, mòbils, núvol, servidors distribuïts, satèl·lit, vehicles, persones, etc.) per a diferents escenaris i aplicacions com comunicacions en xarxes de dades, ciutats i cases intel·ligents, internet, internet de les coses, dades massives (big data), indústria, telefonia, comunicacions òptiques i aeroespacials, i telemedicina. També aprendràs a planificar, implementar i gestionar projectes d'aquest àmbit. Aquest grau et capacita per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic de telecomunicacions.

Sortides

L'estudi d'aquest grau et capacitarà per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic de telecomunicacions, amb atribucions atorgades per llei, fet que ofereix una garantia molt valorada i demandada pel mercat laboral. Actualment és una de les enginyeries amb una taxa més alta d'inserció laboral i prestigi reconegut tant a escala nacional com internacional, per la capacitat, versatilitat i flexibilitat dels titulats per desenvolupar les seves funcions en múltiples sectors. Les persones titulades en Telecomunicacions poden fer tasques molt diverses en diferents àmbits, gràcies a la transversalitat dels coneixements adquirits i als múltiples sectors en què s'utilitzen eines relacionades amb les TIC, de manera que estudiar aquesta titulació és obrir un ventall molt ampli de sortides professionals.

Algunes sortides professionals són:

  • Enginyer de disseny de hardware i programari per a dispositius, equips, sistemes i instruments de telecomunicacions.

  • Desenvolupador d'aplicacions de programari basades en el web i dispositius mòbils.

  • Enginyer telemàtic dedicat al desenvolupament, manteniment i gestió de xarxes telemàtiques.

  • Enginyer de sistemes i serveis de telecomunicacions multimèdia per a diferents escenaris i aplicacions: xarxes de dades, xarxes de sensors, ciutats i cases intel·ligents, internet, internet de les coses, industria, telefonia, vehicles, comunicacions òptiques i aeroespacials, telemedicina, ...

  • Analista de dades massives (big data).

  • Gestor de compres en departaments d'enginyeria de diversos sectors.

  • Enginyer en certificació d'instruments, equips i dispositius de telecomunicacions.

  • Director i gestor de projectes tecnològics en empreses del sector TIC, i en empreses i centres tecnològics on s'utilitzin tecnologies de l'àmbit de les TIC (audiovisual, cultural, sanitari, turístic, industria, administració pública, ...).

  • Exercici lliure de la professió d'enginyer tècnic, oferint serveis de consultoria, assessoria, certificació, valoració, taxació, peritatge, estudis i informes en l'àmbit de les TIC.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26. 43007 Tarragona

977 558 557

https://www.etse.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.