Ajuntament de Reus

Enginyeria Elèctrica

L'objectiu general del grau en Enginyeria Elèctrica és formar professionals que siguin capaços de redactar, signar i desenvolupar projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objectiu construir, reformar, mantenir o reparar instal·lacions elèctriques, energètiques o industrials.

Aquest grau condueix a la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial.

Quan et graduïs, podràs treballar en projectes relacionats amb l'energia elèctrica, per exemple la generació a partir de fonts renovables, el transport a grans distàncies a través de línies d'alta tensió, la distribució a centres industrials i domèstics o la transformació en altres energies. També tindràs els coneixements necessaris per minimitzar l'impacte ambiental d'aquestes instal·lacions i per utilitzar les tecnologies mediambientals en la producció d'energia elèctrica.

Sortides

Tradicionalment el grau en Enginyeria Elèctrica ha donat accés a empreses dels sectors alimentari, automobilístic, químic o mecànic. En els últims temps, s'hi afegeixen d'altres de relacionades amb l'ús responsable de l'energia i la importància actual de les energies netes i renovables. En tot cas, les sortides professionals tenen a veure amb la gestió de l'energia, la gestió del control de qualitat o el disseny de projectes industrials.

A diferència dels cicles formatius de grau superior en Electricitat i Electrònica, el grau en Enginyeria Elèctrica habilita per a la professió d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial per treballar en empreses privades, a l'administració pública i l'exercici lliure de la professió.

Alguns dels llocs de treball dels graduats i graduades en Enginyeria Elèctrica són, entre d'altres:

  • Disseny, control i manteniment de parcs eòlics, centrals fotovoltaiques, centrals nuclears o centrals tèrmiques convencionals o renovables, utilitzant les tecnologies mediambientals més avançades en la producció d'energia elèctrica.

  • Disseny, control i manteniment de xarxes eficients i intel·ligents de transport i distribució de l'energia, considerant la generació distribuïda, local i sostenible.

  • Disseny d'instal·lacions elèctriques per al vehicle elèctric.

  • Disseny de la part elèctrica i el control dels vehicles elèctrics, trens d'alta velocitat i sistemes de transport multimodal.

  • Disseny de projectes relacionats amb l'enllumenat eficient i sostenible de grans edificis, estadis esportius i altres espais públics o privats, aplicant les últimes tecnologies

  • Manteniment i disseny d'instal·lacions elèctriques en empreses relacionades amb els sectors alimentari, automobilístic, químic o mecànic.

  • Manteniment o disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

  • Enginyeria de control i automatització de processos industrials.

  • Direcció i administració d'empreses industrials.

  • Desenvolupament de projectes i R+D+I.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26. 43007 Tarragona

977 558 557

http://www.etse.urv.cat/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.