Ajuntament de Reus

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

L'objectiu del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica és formar professionals que dominin els sistemes i equips electrònics industrials, així com el control i l'automatització de processos productius. També dominaràs les eines informàtiques per dissenyar circuits electrònics, sensors, actuadors i sistemes de comunicacions. Aquest grau et capacitarà per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial (especialitat Electrònica Industrial).

En els darrers anys l'enginyeria electrònica ha proporcionat un gran impuls a les anomenades noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. Així, amb aquest grau podràs treballar en tota mena d'empreses que tinguin projectes relacionats amb l'electrònica, l'automatització, la robòtica, la informàtica, l'aeronàutica, la química, la mecànica i el control ambiental, entre d’altres. 

Sortides

Aquest grau et capacitarà per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial (especialitat Electrònica Industrial). Aquest perfil professional té, en aquests moments, una alta demanda en el mercat laboral per la seva capacitat, versatilitat i flexibilitat per dur a terme diferents funcions en diversos sectors industrials o de l'Administració, i sempre amb perspectives reals de promoció. A més, en els darrers anys, a més de les sortides clàssiques de la titulació, els àmbits de treball s'han ampliat cap a la domòtica, la microelectrònica, l'electrònica de l'automòbil, l'electromedicina i la robotització de processos. D’altra banda, també hi ha l'opció de l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.

Un cop t'hagis graduat, podràs dur a terme les tasques següents, entre d’altres:

  • Disseny, anàlisi, projecció i manteniment de sistemes i equipaments electrònics.

  • Automatització de processos industrials.

  • Gestió i organització comercial d'empreses de productes i sistemes electrònics.

  • Control de les màquines elèctriques i dels accionaments elèctrics.

  • Concepció, disseny, elaboració i manteniment de sistemes de control automàtic en l'àmbit de la indústria.

  • Projectes d'aprofitament d'energies renovables.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26. 43007 Tarragona

977 558 557

https://www.etse.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.