Ajuntament de Reus

Enginyeria Informàtica

Amb aquest grau aprendràs a dissenyar, analitzar, implementar i mantenir solucions informàtiques eficients i segures. A més, adquiriràs les habilitats necessàries per treballar en entorns multidisciplinaris i ser capaç d'adaptar-te a les necessitats de l'entorn i a l'evolució de les tecnologies disponibles.

Aprendràs a dissenyar i desenvolupar solucions globals basades en diferents sistemes informàtics com entorns web, sistemes distribuïts, computació al núvol i dispositius mòbils per a un ampli espectre d'escenaris: empreses (explotació de dades, comerç electrònic, etc.), entorns relacionats amb les biociències (telemedicina, genòmica, etc.), entreteniment i educació.

Sortides

  • Desenvolupament i administració d'aplicacions i sistemes en diferents entorns (distribuïts, web, mòbil, etc.).

  • Gestió de tecnologies de la informació (TIC): la gestió de les TIC, del núvol i de dades massives (big data).

  • Aplicació de la ciència de la computació a l'entorn industrial.

  • Realització d'auditories i de certificació de sistemes informàtics.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26. 43007 Tarragona

977 558 557

https://www.etse.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.