Ajuntament de Reus

Enginyeria Mecànica

El grau en Enginyeria Mecànica forma professionals experts en el manteniment i la projecció d’instal·lacions industrials de subministrament, climatització i transport de fluids, basades en sistemes oleohidràulics i pneumàtics, màquines, motors tèrmics i sistemes d'intercanvi de calorexperts en el domini dels sistemes mecànics, selecció i disseny dels materials, càlcul, construcció, verificació i manteniment de les màquines, motors i estructures. 

En aquest grau adquiriràs les competències necessàries per projectar i dissenyar elements de màquines i estructures basant-te en mètodes de càlcul, materials, i els condicionants relatius a la seva fabricació. Per això, aprendràs a utilitzar eines de dibuix assistit per ordinador (CAD), enginyeria assistida per ordinador (CAE) i fabricació assistida per ordinador (CAM), a més de tècniques analítiques i experimentals.

Els graduats i graduades en el grau en Enginyeria Mecànica de la URV són persones expertes a dissenyar, planificar i interpretar assaigs de màquines i grups mecànics. Adquiriràs capacitats per aplicar els principis i els mètodes sobre la gestió de la qualitat. Treballaràs les capacitats necessàries per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, així com per optimitzar i racionalitzar processos productius.

Sortides

Un cop t'hagis graduat tindràs un ampli ventall de possibilitats laborals tant en empreses del sector mecànic com com alimentari, automobilístic, químic, elèctric, electrònic o de robòtica industrial. Podràs treballar tant en empreses privades com en l'Administració pública i també exercir de forma lliure la professió.

Podràs treballar en els àmbits següents:

  • Planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de transport de fluids, la refrigeració i el fred industrial, la ventilació i la calefacció.

  • Disseny i direcció de projectes d'estructures i instal·lacions industrials.

  • Projecte, disseny, construcció, assaig i utilització de qualsevol sistema mecànic.

  • Disseny i control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.

  • Disseny i fabricació assistida per ordinador.

  • Projecte, disseny i utilització de nous materials.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Campus Sescelades. Av. dels Països Catalans, 26. 43007 Tarragona

977 559 700

https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/oferta/graudmecanica/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.