Ajuntament de Reus

Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Aquest grau de caràcter territorial i ambiental, vinculat a la geografia, t'ofereix una nova visió sobre qüestions clau, com ara la sostenibilitat del model de desenvolupament i el necessari enfocament territorial en la planificació pública. Hi aprendràs les tècniques d'anàlisi espacial i cartogràfica (SIG), que són necessàries per a l'anàlisi territorial, tant a escala local com regional. Un cop t'hagis graduat, seràs un professional amb un coneixement ampli de les interrelacions que es produeixen en el territori i les seves conseqüències, compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.

  • Observa els canvis d’hàbits a la mobilitat i planteja solucions sostenibles.

  • Recull dades sobre el terreny i crea eines de gestió territorial.

  • Busca respostes intel·ligents a reptes de sostenibilitat o desigualtat social.

Sortides

Un cop t'hagis graduat, podràs treballar com a tècnic o responsable en diversos departaments de l'administració pública, o bé en consultories i gabinets a l'empresa privada.

Hi ha cinc grans camps d'inserció laboral:

  1. Tecnologies de la informació geogràfica: cartografia, sistemes d'informació geogràfica, teledetecció, fotogrametria, sistemes de localització i les aplicacions web o per a mòbil que les utilitzen.

  2. Medi ambient i canvi climàtic: ordenació i gestió d'espais d'interès natural, plans d'emergència i de prevenció de riscos, avaluacions d'impacte i altres estudis ambientals, serveis climàtics, educació ambiental i implantació d'objectius de desenvolupament sostenible.

  3. Planificació i gestió territorial: plans d'ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat.

  4. Desenvolupament socioeconòmic i territorial: planificació estratègica local i regional; gestió del desenvolupament local; programació, gestió i avaluació de polítiques i serveis públics; geomàrqueting; estudis demogràfics aplicats, i polítiques de desenvolupament turístic.

  5. Societat del coneixement, docència a secundària, guia de turisme i interpretació del territori.

Facultat de Turisme i Geografia

Campus de Vila-seca. C. de Joanot Martorell, 15. 43480 Vila-seca

977 297 900

https://www.ftg.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.