Ajuntament de Reus

Llengua i Literatura Hispàniques

Aquest grau t'ofereix una sòlida formació lingüística i cultural i et permetrà adquirir competències i capacitats relacionades amb una excel·lent pràctica oral i escrita, amb el coneixement de la producció literària i la comunicació. L'espanyol s'ha convertit en la segona llengua més estesa del planeta i la tercera més parlada, amb una evident vitalitat i projecció; per això, la demanda creixent de l'ensenyament d'espanyol per a estrangers s'ha revelat com una sortida professional emergent. A més, la proliferació de nous mitjans d'expressió requereixen el perfil d'un professional que domini l'anàlisi, la interpretació i l'aplicació discursiva, així com altres mecanismes lingüístics necessaris per a la comunicació externa i interna de les organitzacions.

Sortides

  • Ensenyament de la llengua i la literatura.

  • Assessorament i correcció lingüística.

  • Planificació i gestió del multilingüisme.

  • Treball editorial.

  • Crítica literària.

  • Gestió cultural del patrimoni literari escrit i oral.

  • Gestió lingüística avançada tant en els àmbits de la comunicació escrita, oral i audiovisual tradicionals com en el de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Facultat de Lletres

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

977 297 000

https://www.fll.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.