Ajuntament de Reus

Amb el grau en Pedagogia de la URV adquiriràs els coneixements científics i pràctics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos educatius. També desenvoluparàs les habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.
El pedagog o pedagoga és un professional que en els darrers anys ha diversificat el seu camp d’intervenció. Continua treballant amb una vinculació directa per atendre les diverses necessitats d’ensenyament aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i no formal, però també actua en l’àmbit empresarial, en l'organització i la gestió de projectes i programes de formació, culturals, ambientals, socials, de la salut, serveis personals, formació de formadors, esport, mediació i justícia.

Sortides

Aquest grau et capacitarà per a l'organització, la gestió i l'orientació educatives, tant vocacional com laboral. Podràs treballar en el disseny de material pedagògic i en l'atenció a persones amb necessitats educatives especials en centres i institucions d'educació formal i no formal.

Podràs desenvolupar tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades les tasques següents, entre d'altres:

  • Docència i assessorament pedagògic en centres educatius.

  • Orientació acadèmica, professional i laboral.

  • Coordinació i gestió d'aules hospitalàries.

  • Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius i didàctics.

  • Formació en les organitzacions.

  • Disseny de programes educatius amb mitjans tecnològics.

  • Assessorament en programes educatius i participació en projectes de millora i innovació educativa.

  • Direcció, disseny, desenvolupament i avaluació de programes d'educació ambiental.

  • Assessorament pedagògic en associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.

  • Direcció i gestió de serveis públics: gestió de serveis socials, centres i institucions públiques d'educació, cultura i benestar social, administració educativa (inspecció, direcció de centres educatius, serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres d'investigació-innovació educativa).

Facultat de Ciències de l'Educació i la Psicologia

Campus Sescelades. Carretera de Valls, s/n. 43007 Tarragona

977 297 001

https://www.fcep.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.