Ajuntament de Reus

Publicitat i Relacions Públiques

En l’actualitat, la publicitat i les relacions públiques són dues de les professions amb més transcendència en la societat. Per això, aquest grau vol formar adequadament els futurs professionals de la publicitat i de les relacions públiques en àrees tan diverses com la creativitat i la planificació de mitjans, els diversos perfils professionals del sector, l'ús estratègic de les noves tecnologies i els nous mitjans socials, els nous formats publicitaris, la gestió de les marques, la imatge corporativa, la gestió de crisis, la comunicació interna, la relació amb els mitjans o la gestió d'esdeveniments.

Sortides

 • Publicista creatiu o publicista creativa

 • Executiu de comptes o executiva de comptes

 • Direcció d'art

 • Planificació de mitjans

 • Relacions públiques

 • Direcció de comunicació

 • Organització d'esdeveniments

 • Assessoria d'imatge

 • Assessoria de comunicació política

 • Lobbista o representant d'un grup de pressió

 • Gestió de gabinets de comunicació

 • Gestió de crisis

Facultat de Lletres

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

977 297 000

https://www.fll.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.