Ajuntament de Reus

Relacions Laborals i Recursos Humans

El perfil de les persones graduades en Relacions Laborals ha canviat en els últims anys i cada cop més assumeixen funcions relacionades amb la gestió dels recursos humans i la intermediació laboral, tant en el sector públic com en el privat. Per aquest motiu, es posa en marxa el nou Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, en què el pla d’estudis incorpora aquest nou vessant laboral. A més, s’hi afegeixen noves matèries relacionades amb les noves formes de treball, gig economy, la globalització i la responsabilitat social corporativa.

Sortides

Podràs formar part dels departaments recursos humans, gestió de persones i gestió del talent d’empreses privades i institucions públiques. També podràs treballar en empreses que presten serveis de gestió de recursos humans, d'ocupació o d'intermediació o bé exercir com a graduat o graduada social i consultor o consultora per compte propi.

Un cop t'hagis graduat, podràs treballar en els àmbits següents:

 • Planificació, organització, gestió del treball i control de recursos humans.

 • Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals d'àmbit empresarial o institucional: recerca de talent, recol·locació i inserció laboral.

 • Assessoria laboral.

 • Inspecció de treball.

 • Gestió d'immigració i estrangeria.

 • Prevenció de riscos laborals.

I exercir, entre d’altres, les activitats professionals següents:

 • Graduat o graduada social (tècnic o tècnica laboral): especialista jurídic en temes laborals, assessorament a empreses i treballadors, especialment en despatxos professionals, assessories jurídiques i laborals o gestories.

 • Tècnic o tècnica en selecció de personal: formació, contractació per competències.

 • Especialista en nòmines.

 • Gestor o gestora de recursos humans: atracció, desenvolupament i retenció del talent.

 • Consultor o consultora de recursos humans: diagnòstic, proposta i acompanyament a la implementació de polítiques de recursos humans i millores en qualsevol aspecte de comportament organitzatiu.

 • Gestor o gestora de força de treball i col·laboracions externes fora de la relació de treball: gestió de plataformes de treball en diversos ecosistemes digitals i economia de feinetes (gig economy).

 • Agent d'igualtat: elaboració de plans d'igualtat i protocols d'assetjament.

 • Especialista en intermediació laboral en empreses d'intermediació laboral privades (ETT) o públiques com el SOC i el SEPE, i empreses de recol·locació (outplacement).

 • Tècnic o tècnica d'ocupació, foment de l'ocupació des d'administracions públiques, plans de reactivació, reindustrialització, plans de formació permanent en l'Administració local i regional.

 • Tècnic o tècnica de prevenció de riscos professionals.

 • Especialista en la gestió d'empreses i projectes d'economia social i del tercer sector.

 • Tècnic o tècnica superior en l'àmbit laboral, inspecció de treball, tècnic o tècnica de la Seguretat Social, lletrat o lletrada de la Seguretat Social, tècnic o tècnica de gestió d'organismes autònoms, Administració de l'Estat i Generalitat, agents d'ocupació i desenvolupament local.

Facultat de Ciències Jurídiques

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

977 297 000

https://www.fcj.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.