Ajuntament de Reus

Treball Social

El treball social promou el benestar de persones, grups i comunitats; facilita la cohesió social en períodes de canvi, i ofereix suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, donant ajuda i orientació segons el cas o bé assistència, suport i protecció.

Amb aquest grau aprendràs a intervenir en els contextos socials i institucionals en què viuen persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, assistint-los, tractant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa i animació, i transformant aquests contextos, incloent-hi els politicosocials. També et formaràs per participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials, i per treballar en la prevenció dels problemes socials.

Sortides

Aquest títol habilita per exercir la professió de treballador o treballadora social. Des del principi, els treballadors socials han destacat per oferir ajuda directa, basada en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. Així, duen a terme la seva feina en el marc dels serveis socials personals, en l'àmbit de la salut, l'educació, la justícia, l'ocupació, l'urbanisme i habitatge, l'empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure.
Aquesta titulació capacita per detectar i reconèixer necessitats socials i dissenyar estratègies per donar-hi resposta, avaluar de situacions de risc social i dinamitzar recursos institucionals i comunitaris, amb la finalitat d'aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones.

Els àmbits són els següents:

  • Serveis socials: atenció social bàsica i primària, atenció permanent per resoldre emergències socials, ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, atenció a persones sense llar, atenció a persones grans, atenció a la infància i família, atenció a la dona, atenció a persones amb discapacitat, acollida i atenció social a immigrants i refugiats.

  • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, atenció sociosanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres sociosanitaris, serveis de salut mental, atenció a les drogodependències.

  • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari, mediació escolar i familiar, escoles taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.

  • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial als jutges, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures per protegir el medi ambient, centres d'internament de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.

  • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d'aquest servei.

  • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.

  • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.

  • Àmbits de planificació i programació social: planificació estratègica de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting social, comunicació i imatge relacionades amb temes socials, etc.

Facultat de Ciències Jurídiques

Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona

977 297 000

https://www.fcj.urv.cat/ca/

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.