Ajuntament de Reus

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Els programes de formació i inserció són voluntaris i tenen com a finalitat proporcionar la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'aconseguir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:

  • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball

  • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques

  • Accions de seguiment i orientació de l'alumne

Requisits d'accés

Estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Agrària

Auxiliar de Vivers i Jardins

Més informació

Arts gràfiques

Auxiliar d’Arts Gràfiques i Serigrafia

Més informació

Comerç i Màrqueting

Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

Més informació

Edificació i Obra civil

Auxiliar de Construcció

Més informació

Auxiliar de Pintura

Més informació

Electricitat i Electrònica

Auxiliar de Muntatges d'Instal·lacions Elèctriques, d'Aigua i Gas

Més informació

Fabricació mecànica

Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques

Més informació

Fusta, moble i suro

Auxiliar en Treballs de Fusteria i Instal·lació de Mobles

Més informació

Hoteleria i Turisme

Auxiliar de Cuina

Més informació

Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Càtering

Més informació

Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració

Més informació

Auxiliar en Establiments Hotelers i de Restauració

Més informació

Imatge personal

Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica

Més informació

Indústries alimentàries

Auxiliar de Preparació i Comercialització de Peix i Marisc

Més informació

Informàtica i Comunicacions

Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics

Més informació

Instal·lació i Manteniment

Auxiliar de Fontaneria, Calefacció i Climatització

Més informació

Sanitat

Auxiliar en Centres Sanitaris

Més informació

Transport i Manteniment de vehicles

Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat Personal

Més informació

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la coordinació entre les regidories d’Educació i Salut ciutadana de l’Ajuntament de Reus.